+387 61/196-103, +387 61/790-390, +387 61/962-040 info@magusrentacar.ba

Šta u slučaju gubitka ili krađe fascikle sa dokumentima i/ili registarskih oznaka?

U najkraćem roku gubitak i/ili krađu fascikle sa dokumentima i/ili registarskih oznaka, prijavite najbližoj policijskoj stanici, u kojoj ćete dobiti potvrdu o nastalom događaju, a nju pri vraćanju vozila iz najma obavezno predajte kolegama u poslovnici. Gubitak dokumenata nije pokriven osiguranjem, te Magus rent a car shvata to kao vašu grešku (lični nemar), te će Vas za istu finansijski teretiti. Također, molimo Vas da o nastaloj situaciji u roku 24 sata putem elektronske pošte i/ili telefona obavestite Magus rent a car.