+387 61/196-103, +387 61/790-390, +387 61/962-040 info@magusrentacar.ba

Šta ako se ne može pokrenuti motor vozila?

Ako se ne može pokrenuti vozilo, molimo pratite ove korake:

  • Ako imate mehanički (konvencionalni) ključ, odblokirajte volan pomičući ga lijevo-desno, sve dok ne uključite kontakt, a ako imate bluetooth ključ, kućište ključa odmaknite od elektronskih uređaja (smartphone, iPod i sl.). Bluetooth ključ obavezno mora biti u vozilu, a vrata moraju biti zatvorena.
  • Postupak sa automatskim menjačem: zatvorite sva vrata, pritisnite papučicu kočnice, ručica menjača tokom pokretanja motora mora biti u položaju P ili N, okrenite ključ preko tačke otpora ili pritisnite dugme ”start” (u zavisnosti od opremljenosti vozila)…
  • Postupak sa automatskim menjačem: zatvorite sva vrata, pritisnite i držite papučicu kočnice, ručica menjača u toku pokretanja motora obavezno mora biti u položaju N, okrenite ključ preko tačke otpora ili pritisnite dugme start (u zavisnosti od opremljenosti vozila).
  • Postupak sa manuelnim menjačem: zatvorite sva vrata, pritisnite i držite pritisnutu do kraja papučicu kvačila, ručicu menjača postavite u neutralan položaj, okrenite ključ preko tačke otpora ili pritisnite dugme start (u zavisnosti od opremljenosti vozila).
  • Ali ako se motor vozila, bez obzira na upravo opisan postupak, ipak ne pokrene i pritom se ne uključuje kontakt na instrument tabli, vozilo se vjerovatno ne može startovati zbog neke neispravnosti. Stoga provjerite pojavljuje li se neka poruka na instrument tabli i/ili središnjem ekranu. Također, provjerite ili se pokušajte sjetiti jeste li ostavili uključene neke od potrošača električne energije (svjetla, radio i sl.), jer oni vrlo brzo mogu isprazniti akumulator i onemogućiti startovanje motora vozila. Ako ste neki od električnih potrošača ostavili upaljenim, molimo Vas da vozilo pokušate pokrenuti nabavkom i upotrebom kablova za paljenje. Radi sopstvene sigurnosti, ali i mogućeg nastanka velike štete na motoru, ne pokušavajte vozilo pokrenuti guranjem ili puštanjem na nizbrdici, kao ni ubacivanjem ručice menjača u brzinu ili naglim otpuštanjem kvačila. To bi moglo prouzrokovati veliki i vrlo skup kvar na vozilu. Ako na vozilu ne uspijete startovati motor, kontaktirajte Magus rent a car.