+387 61/196-103, +387 61/790-390, +387 61/962-040 info@magusrentacar.ba

Šta ako se iznajmljeno vozilo ne može zaključati?

U slučaju da se iznajmljeno vozilo ne može zaključati, provjerite da li je ključ mehanički oštećen i/ili je li bio pod uticajem vlage (npr. ako vam ključ padne u more)? Također, provjerite jeste li ugasili kontakt i da li ste do kraja zatvorili sva vrata na vozilu. Ako je odgovor na navedena pitanja negativan, na ključu je verovatno neispravna baterija ili je prisutna neka druga elektronska greška. Ali i u slučaju da imate mehanički (konvencionalni) ili bluetooth ključ, uvijek možete zaključati iznajmljeno vozilo slijedeći postupak u nastavku:

  • MEHANIČKI (konvencionalni) ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu sa kvake vrata te mehaničkim dijelom ključa zaključajte vozilo. Molimo Vas da plastičnu kapicu prilikom vraćanja vozila predate kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mesto.
  • BLUETOOTH ključ: Ako na vozačevim vratima brava nije vidljiva, pažljivo uklonite plastičnu kapicu sa kvake vrata te mehaničkim dijelom ključa koji se nalazi unutar samog kućišta, zaključajte vozilo. Molimo Vas da plastičnu kapicu pri vraćanju vozila predate kolegama u poslovnici ili vratite nazad na predviđeno mesto.
  • SAVJET 1: Ako je iznajmljeno vozilo opremljeno bluetooth ključem, savetujemo Vam da prijemnik ključa nikad ne držite blizu ostalih elektronskih uređaja (mobilni telefon, laptop, jaka magnetna polja…) jer prisutnost tih uređaja zbog jakog elektromagnetnog zračenja, blizu prijemnika ključa može omesti signal i onemogućiti njegov ispravan rad.
  • SAVJET 2: Molimo Vas da, bez obzira na vrstu ključa kojom je opremljeno iznajmljeno vozilo, nikad ne zaključavate vozilo ako neko od saputnika ostaje u vozilu.
  • SAVJET 3: Molimo Vas da, bez obzira na vrstu ključa kojom je opremljeno iznajmljeno vozilo, nikad ne ostavljate prijemnik ključa u vozilu. To bi moglo da dovede do slučajnog zaključavanja vozila.