+387 61/196-103, +387 61/790-390, +387 61/962-040 info@magusrentacar.ba

Šta ako iznajmljeno vozilo ostane bez dovoljne količine goriva?

Ako iznajmljeno vozilo ostane bez dovoljne količine goriva u toku vožnje, pokušajte vozilo zaustaviti u najboljim sigurnosnim uslovima na kolovozu, uključite sve pokazivače pravca, ugasite motor vozila, aktivirajte ručnu kočnicu i postavite sigurnosni trougao na propisanu udaljenost od vozila. Na prvoj benzinskoj pumpi kupite plastični kanister i u vozilo sipajte najmanje pet litara odgovarajućeg goriva (pogledajte naljepnicu na poklopcu rezervoara goriva). Ako se motor vozila ni nakon nekoliko pokušaja ne može pokrenuti, kako biste spriječili oštećenje motora, nemojte više pokušavati, zatim kontaktirajte Magus rent a car.

  • SAVJET: Nikad ne vozite sa malom količinom goriva. Čim se uključi lampica male količine goriva i pokazatelj koločine bude niži od ¼, na prvoj benzinskoj pumpi sipajte odgovarajuće gorivo.